Geodet Čadca - Inžinierská Geodézia - Kataster nehnuteľností - Poradenstvo  - Zameranie skutočného realizovania stavby -  Pozemkové úpravy - Navrhovanie a projektovanie inžinierských sietí 

geoproj.jpg

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti GEO-PROJ, s.r.o. sú geodetické, kartografické a projektové práce.

Poskytujeme široké spektrum geodetických služieb od inžinierskej geodézie, katastra nehnuteľností až po poradenstvo v obore. Taktiež sa zaoberáme navrhovaním a projektovaním inžinierskych sietí vrátane urbanistického riešenia IBV.

Obchodné meno: GEO-PROJ, s.r.o.

Sídlo: 17. Novembra 958, 022 01 Čadca

IČO: 53154002

DIČ: 2121309927

E-mail: lukas.martak@geo-proj.sk

Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Marťák 

Telefón: 0948 003 335

Tešíme sa na spoluprácu !

GEO-PROJ, s.r.o.

Geodetické služby Čadca

Uvodná stránka