GEO-PROJ S.R.O.

Inžinierská geodézia

imagetools6.jpg

Špecializujeme sa na vytyčovanie priestorovej polohy objektov, polohopisné a výškopisné zamerania, geodetické zameranie a vyhotovenie podkladov pre vyhotovenie projektovej dokumentácie v investičnej vvýstavbe, vytyčovanie stavebných objektov, geodetické úkony počas výstavby, predrealizačné a porealizačné zamerane stavieb, vyhotovenie realizačných dokumentácií v časti geodetickej a projekčnej.

.

Kataster nehnuteľností

kn.jpg

Bez starostí a komplikácií s nami zvládnete akúkoľvek administratívu na katastri nehnuteľností. Taktiež sa venujeme vykonávaním všetkých potrebných prác pre kataster ako tvorba geometrických plánov, vytyčovanie hraníc pozemkov, adresný bod a pod.

Poradenstvo v obore

pu.jpg

Ak chcete poznať akékoľvek odpovede na vaše otázky z oblasti geodézie, sme tu pre vás.

Zameranie skutočného realizovania stavby

ds.jpg

Zdokumentujeme všetky potrebné faktory po dokončení vašej stavby.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

pu.jpg

Racionálne priestorovo usporiadame pozemkové vlastníctvo v určitom území.

Projekčné práce

kanal.jpg

vodovod.jpg

plyn.jpg

cov.jpg

ibv.jpg

komunikacie.jpg

Čo najrozumnejšie vám navrhneme a naprojektujeme inžinierske siete a vodohospodárske stavby (kanalizácie, vodovody, plynovody vrátane prípojok a čističky odpadových vôd, úprava vodných tokov), v neposlednom rade sa zaoberáme urbanistickým riešením výstavby IBV-inžinierskych sietí ako komunikácie, vodovody, kanalizácie, čističky odpadových vôd, el. rozvody, plynovody.

Medzi naše hlavné zásady patrí 

Odbornosť a skúsenosť - čerpáme z dlhoročných skúseností

Jasná komunikácia - na čom sa dohodneme, to vždy platí

Priaznivá cena - naše služby sú dostupné pre všetkých 

GEO-PROJ, s.r.o.

Geodetické služby Čadca

Uvodná stránka